• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
 
 
 
 

kutakuc

kutaknast

kutakrod

pedagog

распоред писмених и контролних задатака

ПРВИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

28.

3.

1.

30.

25.

8.

6.

13.

6.

7.

Свет око нас

5.

16.

28

9.

4.

16.

10.

Математика

2.

20.

30.

24.

28.

30.

20

1.

13.

ДРУГИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

1.

24.

14.

27.

24.

20.

30.

20.

10.

8.

Свет око нас

20.

3.

28.

3.

12.

14.

Математика

2.

5.

29.

27.

10.

22.

11.

19.

15.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

19.

22.

22.

9.

16.

18.

28

19.

Математика

4.

13.

18.

25.

7.

19.

19.

2.

22.

21.

Природа и друштво

17.

24.

12.

26.

7.

25.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

19.

22.

22.

9.

16.

18.

28

19.

Математика

4.

13.

18.

25.

7.

19.

19.

2.

22.

21.

Природа и друштво

17.

24.

12.

26.

7.

25.

 

НАПОМЕНА: У ТАБЕЛАМА СУ ПРИКАЗАНЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ У КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНА ПИСАНА ПРОВЕРА ЗНАЊА.

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД V1

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

21.

7.

16.

2.

Енглески језик

16-20

11-15

12.

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

24.

13.

30.

Биологија

Руски језик

23-27

18-21

Географија

26.

Историја

 

ПЕТИ РАЗРЕД V2

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

21.

7.

16.

2.

Енглески језик

16-20

11-15

12.

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

24.

13.

30.

Биологија

Руски језик

23-27

18-21

Географија

26

Историја

НАПОМЕНА 1: У ТАБЕЛАМА СУ ПРИКАЗАНЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ У КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНА ПИСАНА ПРОВЕРА ЗНАЊА.

НАПОМЕНА 2 : ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА, ОСИМ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПРЕДВИЂЕНЕ СУ НЕНАЈАВЉЕНЕ ПИСАНЕ ПРОВЕРЕ У ТРАЈАЊУ ДО 15 МИНУТА.

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД VI1

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

Енглески језик

16-20

11-15

9.

11.

4.

Физика

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

26.

Биологија

30.

01.

Руски језик

23-27

18-21

9.

Географија

Историја

ШЕСТИ РАЗРЕД VI2

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

Енглески језик

16-20

11-15

9.

11.

4.

Физика

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

26.

Биологија

30.

01.

Руски језик

23-27

18-21

9.

Географија

Историја

 

НАПОМЕНА: У ТАБЕЛАМА СУ ПРИКАЗАНЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ У КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНА ПИСАНА ПРОВЕРА ЗНАЊА.

 

СЕДМИ РАЗРЕД VII1

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

20.

3.

Енглески језик

16-20

11-15

8.

10.

4.

Физика

14.

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

2.

Биологија

1.

24.

Хемија

22.

Руски језик

23-27

18-21

28.

Географија

2.

Историја

СЕДМИ РАЗРЕД VII2

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

20.

3.

Енглески језик

16-20

11-15

8.

10.

4.

Физика

14.

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

2.

Биологија

1.

24.

Хемија

22.

Руски језик

23-27

18-21

28.

Географија

2.

Историја

 

НАПОМЕНА 1: У ТАБЕЛАМА СУ ПРИКАЗАНЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ У КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНА ПИСАНА ПРОВЕРА ЗНАЊА.

НАПОМЕНА 2 : ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА, ОСИМ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПРЕДВИЂЕНЕ СУ НЕНАЈАВЉЕНЕ ПИСАНЕ ПРОВЕРЕ У ТРАЈАЊУ ДО 15 МИНУТА.

 

ОСМИ РАЗРЕД Â VIII1

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

27.10.

25.12.

Енглески језик

16-20

11-15

8.10.

11.12

3.3.

20.5.

Физика

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

17.9.

13.11.

Биологија

19.10

14.12.

Хемија

2.12.

Руски језик

23-27

18-21.

29.10.

Географија

Историја

ОСМИ РАЗРЕД Â VIII2

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

Распоред писмених задатака

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

12-16

7-11

14-18

16-20

27.10.

25.12.

Енглески језик

16-20

11-15

8.10.

11.12

3.3.

20.5.

Физика

Математика

19-23

14-18

21-25

23-27

17.9.

13.11.

Биологија

19.10

14.12.

Хемија

2.12.

Руски језик

23-27

18-21.

29.10.

Географија

Историја

 

 

НАПОМЕНА 1: У ТАБЕЛАМА СУ ПРИКАЗАНЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ У КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНА ПИСАНА ПРОВЕРА ЗНАЊА.